แห่เทียนพรรษาโคราช 2566
ยิ่งใหญ่อลังการ 1-4 ส.ค.นี้

“แรงใจ แรงเทียน แรงศรัทธา ก่อเกิดประเพณีงานบุญสุดยิ่งใหญ่
“แสงเทียนแห่งศรัทธา” แห่เทียนพรรษาเมืองโคราช 2566 วันที่ 1-4 ส.ค.นี้

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 นายประเสริฐ บุญชัยสุขนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา กล่าวว่าในปีนี้ทางเทศบาลฯ ต้องการที่จะจัดงานแห่เทียนพรรษาให้ยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา จึงได้ขอความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น วัด สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน และชุมชนต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงาน โดยเริ่มจากการระดมความคิดหาชื่องานที่เหมาะสม จนได้ข้อสรุปว่า เราจะใช้ชื่องาน “แสงเทียนแห่งศรัทธา แห่เทียนพรรษาเมืองโคราช” เพื่อสื่อถึงการร่วมแรงร่วมใจของทุกคนเพื่อทำให้เกิดงานนี้ เปรียบเหมือนกับการที่เรานำเทียนหลาย ๆ เล่มมารวมเข้าไว้ด้วยกัน ก็จะยิ่งทำให้เทียนนั้นส่องแสงสว่างไสวมากขึ้น

ในปีนี้จะมีขบวนแห่ต้นเทียนเข้าร่วมกิจกรรมมากมายเริ่มจากขบวนแห่ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขบวนแห่ของกลุ่มชาติพันธุ์ ขบวนแห่ของกลุ่มบรรพชีวิน ซึ่งปีนี้จังหวัดนครราชสีมา
ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางด้านบรรพชีวิน จึงเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมงานไปในตัว

ส่วนขบวนต้นเทียนก็มีความแตกต่างจากทุกปี โดยความพิเศษในปีนี้คือ มีขบวนต้นเทียนจากวัดต่าง ๆ ทั่วโคราชเข้าร่วม 12 ขบวน มีขบวนเทียนที่ยาวถึง 25 เมตร ซึ่งแต่ละขบวนมีการแกะสลักที่วิจิตรบรรจงและตระการตา ใช้เวลาแกะเทียน 3-4 เดือนและที่ถือเป็นสีสันให้กับทุกๆ ปีก็คือ จะมีการล้อการเมืองเข้ามาเล็ก ๆ ซึ่งเป็นการสื่อถึงมุมมองของพี่น้องประชาชนชาวโคราช ว่าเขาเห็นการเมืองเป็นอย่างไร อยากให้ทุกคนได้มาติดตามดูและมาเห็นด้วยตาตัวเองในวันจริง

สำหรับกิจกรรมภายในงานแห่เทียนพรรษาเมืองโคราช 2566
ในแต่ละวันของการจัดงานจะมีการแสดงต่าง ๆ ให้ได้รับชม ไม่ว่าจะเป็นการแสดงโขน การแสดงวงออร์เคสตร้า และการเต้นโคฟเวอร์แดนซ์ ซึ่งการแสดงเหล่านี้มีความพิเศษคือ เป็นการแสดงประกอบกับต้นเทียน และยังมีกิจกรรมเวิร์กชอปสอนแกะเทียน-สลักเทียนให้กับเด็กๆ เพื่อให้เขาได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นทางด้านพุทธศิลป์ รวมถึงมีกิจกรรมเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ที่เป็นสเมือนศูนย์รวมจิตใจของชาวโคราชและชาวไทย

นายกฯประเสริฐ กล่าวว่าปีนี้งานจะมีความหลากหลายมากขึ้น โดยเราตั้งใจจะให้เป็นงานสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกกลุ่ม เพราะถือว่านี่คือ เสรีภาพ คือ ความเท่าเทียมกันแห่งแสงสว่าง ฉะนั้น ปีนี้ทางเทศบาลฯ ตั้งใจรังสรรค์งานให้ยิ่งใหญ่และสวยงามกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา ต้นเทียนจากแต่ละที่ก็ระดมช่างเทียนฝีมือดีมาสร้างสรรค์ผลงาน โชว์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความสามารถทางศิลปะของคนในชุมชน งานแห่เทียนพรรษาโคราชปีนี้จะได้รับความสนใจมากขึ้น คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวโคราชบ้านเรามากขึ้น

ที่สำคัญ พี่น้องชาวโคราชจะได้อวดของดีของโคราช ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรม เช่น ดนตรี กีฬา งานศิลปะ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น รวมไปถึงสินค้าพื้นเมืองจากชุมชน เช่น ผ้าไหม งานหัตถกรรม และอาหารแปรรูปต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสอดคล้องกับการที่เราจัดงานแห่เทียน เพราะทำให้มีการท่องเที่ยวเกิดขึ้น เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาภายในจังหวัด มาพักในโรงแรม มาทานอาหารจากร้านท้องถิ่น มาซื้อของฝากกลับไป ก็จะเป็นการช่วยทำให้เศรษฐกิจของเมืองโคราชคึกคัก และยังส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศด้วย

“ขอเชิญชวนชาวโคราชและนักท่องเที่ยวให้มาร่วมงาน “แสงเทียนแห่งศรัทธา” แห่เทียนพรรษาเมืองโคราช 2566 ในช่วงวันหยุดเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ 1 – 4 สิงหาคมนี้ มากราบไหว้ขอพรคุณย่าโม มาชมขบวนแห่เทียนที่ยิ่งใหญ่วิจิตรงดงามและตระการตา มาลิ้มลองขนมจีนประโดกและขั่วหมี่โคราช ของอร่อยขึ้นชื่อของเมืองโคราช ที่ใครมาแล้วไม่ได้กิน ถือว่ามาไม่ถึงโคราช”นายกฯ ประเสริฐ กล่าว

ข่าวประจำวันแห่เทียนพรรษาโคราช 2566ยิ่งใหญ่อลังการ 1-4 ส.ค.นี้