เล่าประวัติ “บ้านโพนสูง จาก พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน นวัตวิถี” สมศักดิ์ เซาะจอหอ”

เล่าเรื่อง ประวัติบ้านโพนสูง จากสมศักดิ์ เซาะจอหอ ทายาทรุ่นที่ 4 ผู้ที่อุทิศตน นำของเก่าสะสม มาร่วมสร้างนวัตวิถี กับ ผญ.โชค อรุ่ณ ขันโคกสูง หมู่ 4 ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา หลากเรื่องเล่าที่พบความเป็นอัตลักษณ์ ของคนโพนสูง เป็นบันทึกเรื่อง ราวของสิ่งของเครื่องใช้พื้นบ้าน ของสะสม กว่า 2000 ชิ้น ที่ ม.ราชภัฏนครรราชสีมา ได้เข้ามาร่วม จัดเก็บ จัดระเบียบ เพื่อให้ สามารถ สืบค้น ถึงที่มา และเจ้าของ ผู้มอบให้ สมศักดิ์ ย้อนอดีตของบ้านเลขที่ 1 ของ โพนสูง บอกถึง ผู้ใหญ่บ้านคนแรก สมัยที่ยังไม่มีนามสกุลใช้ เล่าวิถีชีวิต ของถิ่นเกิด การตั้งบ้านเรือน และความรัก ในการเป็นเกษตรกร ตัวอย่าง ในอาชีพ ทำนา จนวันนี้ โพนสูง ได้ปรับวิถี ชุมชนไปเป็นสวน และ หมู่บ้านสมัยใหม่ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ อันเป็น นวัตวิถี ที่โพนสูง จากความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี ของคนในชุมชน เป็นพลัง ขับเคลื่อน ตัวอย่าง ที่จะ เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้เดินทางเข้ามา สัมผัส สืบไป

ท่องเที่ยวโคราชเล่าประวัติ “บ้านโพนสูง” จาก พิพิธภัณฑ์ พื้นบ้านนวัตวิถี สมศักดิ์ เซาะจอหอ