6/1/2565 เวลา 8.00น

เทศบาลนคร นครราชสีมา.ให้การต้อนรับ ชมรมBiz club ทั่วประเทศไทย จัดรถราง พร้อม มัคคุเทศก์ แนะนำ เยี่ยมชมเมืองเก่าโคราช และงานศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale Korat

โครงการ นั่งรถราง ชมเมืองเก่า เล่างานศิลป์ ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว ของ เทศบาลนครนครราชสีมา โดยนายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีฯ ที่จัดให้มีการนำเที่ยวในเขตเมืองโคราช ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจำนวนมาก
โดยในวันที่ 26 ม.ค. 64 เทศบาลนคร นครราชสีมา.ให้การต้อนรับ ชมรมBiz club ทั่วประเทศไทย จัดรถราง พร้อม มัคคุเทศก์ แนะนำ เยี่ยมชมเมืองเก่าโคราช และงานศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale Korat โดยมีนายไพบูลย์ พฤกษพนาเวศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ให้การต้อนรับ และ ให้การดูแลตลอดกิจกรรม เพื่อให้ความรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ ของเมืองโคราช เข้าชมหอแสดงวีรกรรมท้าวสุรนารี (ย่าโม) ชมกำแพงเมืองโบราญ พร้อมรับรู้ประวัติความเป็นมา ต้นโพธิ์โอบกำแพงเมืองอายุกว่า 400 ปี และ เข้าชมผลงานศิลปะที่จัดแสดงในงาน Thailand Biennale Korat 2021 และเข้าสักการะพระพุทธรูปโบราญ ณ วัดพระนารายณ์ วัดเก่าแก่ คู่เมืองโคราช สร้างความประทับใจ ความรู้ ประสบการณ์ดีๆ 
โดยโครงการ #เทศบาลพาเที่ยว นี้จัดให้บริการ ฟรี ทุกวัน วันละ 2 รอบ คือ รอบ 9:00 น. และ รอบ 13:00 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม)
ท่องเที่ยวโคราชเทศบาลนคร นครราชสีมาต้อนรับ ชมรมBiz club ทั่วประเทศไทย จัดรถราง มัคคุเทศก์ ชมเมืองเก่าโคราช และงานศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale Korat