ทอดน่อง ท่องโคราช กับ “สจ.ก้องเกียรติ วงศ์นิยม” โคราชเที่ยวได้ ทุกวัน

#ARTS GALLERY กำแพงเมืองเก่าโคราช

หอศิลปะโคราช อาร์ต แกลอรี่ ริมคูเมือง ฝั่งตะวันตก จากบ้านพักข้าราชการตุลาการ ในอดีต ที่รกร้าง เทศบาลนครนคราชสีมาได้ รื้อฟื้นซ่อมแซม ปรับภูมิทัศน์ รอบเมืองโคราช ทำให้ เกิดแนวคิดในการจัดหมวดหมู่ งานด้านศิลปะร่วมสมัย ขึ้น สจ.ก้องเกียรติ เขต 1 โคราช ชวนมาเสพงานศิลปะ นานาชาติ ที่โคราช 2021 พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล ที่ใช้ กำแพงเมืองเก่า เป็นจุดเชื่อมโยงและเล่าเรื่อง ผลงานของศิลปินท้องถิ่น ในการคิดและสะท้อน ตัวตน โดยเฉพาะ เจ้าแมวสีสวาดโลหะ สวมมงกุฏ ที่ออกลาย ในการตระกุยกลุ่มเมฆฝน นำร่อง ข้างประตูทางเข้า

ท่องเที่ยวโคราชทอดน่อง ท่องโคราช กับ “สจ.ก้องเกียรติ” โคราชเที่ยวได้ ทุกวัน #ARTS GALLERY กำแพงเมืองเก่าโคราช