การมาถึงโคราช ต้องมาใจกลางเมืองเพื่อมาไห้วย่าโม หรือท้าวสุรนารี ถึงจะบอกได้ว่ามาถึง และจะต้องมาขอพร กับย่าโม

       วันนี้ สจ.ก้องเกียรติ วงศ์นิยม เขต 1 โคราช  นัดบอกว่า จะพามาไหว้ย่าโม ลอดประตูชุมพล และขึ้นชมหอรบ(ห้องรบ) ท้าวสุรนารี ที่บอกว่า พิเศษจริงๆ พร้อมเรื่องเล่า เป็นกร็ดในการ รู้จักเมืองโคราช และใครอยากเป็นหลานย่าโมตัวจริง ต้อง อย่าลืมไปลอดประตูชุมพล พิเศษ สุดๆ กับการได้ขึ้นไปชมหอรบ หรือ หอสั่งการ ตรวจพล ก่อนลั่นกลอง ออกศึก ที่เจ้าเมือง จะให้ขึ้นไป สั่งการ บนประตูชุมพล หอรบ นี้ ปกติจะไม่ได้เปิดให้คนได้ขึ้นไปชม เพราะ อายุ เก่ามากๆ ไม่สามารถให้ขึ้นไปอย่างปกติท่องเที่ยว         

       นอกจาก มีกิจ หรือวัตถุประสงค์พิเศษ แต่ สจ.ก้องเกียรติ ก็บอกว่าปกติ ข้าราชการ ทหาร หรือตำรวจ จะนิยมการถวายดาบ บนหอรบ ที่จะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในชีวิตราชการ นั่งเป็นประเพณีนิยม

       ส่วนการลอดซุ้มประตูชุมพลนั้น เขาบอก่าถ้าไม่มั่นใจ ที่จะลงหลักปักฐาน ก็อย่าเชียวนะ เพราะ ถ้าลอดแล้วจะมาเป็นลูกหลาน ย่าโม จะได้มาอยู่โคราช ทำมาหากินพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา ให้เจริญรุ่งเรื่อง จะได้แต่งาน จะได้ครองรักกันสืบนานชั่วนาน สืบเผ่าพันธุ์ สืบตระกูลเป็นคนโคราชต่อไป.

ท่องเที่ยวโคราชทอดน่อง ท่องโคราช กับ “สจ.ก้องเกียรติ” “ไห้วย่าโม ลอดประตูชุมพล ชมหอรบ” (ห้องรบ) ท้าวสุรนารี ตอนที่ 2