วัดพายัพ

วัดพายัพ

วัดพายัพ           ตั้งอยู่ ณ ถนนชุมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา สร้างขึ้นในปี  พ.ศ. 2200 พร้อมกับการสร้างเมืองนครราชสีมา  พระอุโบสถหลังใหม่เป็นสถาปัตยกรรมประยุกต์ศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย   ประดับหินอ่อนและหินแกรนิตทั้งหลัง   พระประธานในพระอุโบสถ...
วัดสระแก้ว

วัดสระแก้ว

วัดสระแก้ว ตั้งอยู่ ณ ถนนสรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมือง นครราชสีมา  ซึ่งในครั้งนั้นสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงโปรดให้ตั้งหลักเมือง  และให้ขุดสระแก้วและสระขวัญ  ตามประเพณีการตั้งเมือง  รวมทั้งให้สร้างวัดสระแก้วขึ้น ...
วัดอิสาน

วัดอิสาน

วัดอิสาน ตั้งอยู่ ณ ถนนกุดั่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมือง นครราชสีมา ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปประธานศิลปะสมัยเชียงแสน  นามว่า “พระศรีรัตนปราติการส”   หมายถึง  “พระแก้วมงคลผู้ให้ความปรารถนาสำเร็จยิ่งกว่าปรารถนา”   สร้างขึ้นเมื่อปี...
วัดบึง

วัดบึง

วัดบึง Wat Bueng (Phra Aram Luang) ตั้งอยู่ ณ ถนนจอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมือง นครราชสีมา    ภายในพระอุโบสถมีหลวงพ่อโตอู่ทอง เป็นพระประธาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่มีลักษณะศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย...
วัดบูรพ์

วัดบูรพ์

วัดบูรพ์ ตั้งอยู่ ณ ถนนจอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองนครราชสีมา ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานนามว่า “พระพุทธปฏิมาบูรพาพิทักษ์” เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์  และยังมี “พระสัมพุทธเจดีย์ศรีบุรพสถิต”...
วัดธรรมจักรเสมาราม 

วัดธรรมจักรเสมาราม 

วัดธรรมจักรเสมาราม  ตั้งอยู่ ณ  บ้านคลองขวาง ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2295  อยู่ทางทิศใต้ของเมืองเสมาโบราณ ซึ่งห่างออกไปทางด้านทิศตะวันออกของเมืองเสมา   มีโบราณสถานที่เป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ ได้แก่ ประสาทเมืองเก่า...
ท่องเที่ยวโคราช อิ่มบุญ สุขใจ