เปิดลานย่าโม ชูพลังเยาวชน  Sounder Korat Music Fest 2024

วันที่ 17 มีนาคม 2567 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี นครราชสีมา นายไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เทศบาลนครนครราชสีมา กล่าวว่า งาน Sounder Korat Music Fest 2024 จัดโดยศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในจังหวัด

จัดขึ้นเป็นเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 8-17 มีนาคม เป็นการจัดแสดงและประกวดความสามารถด้านดนตรีและศิลปะการแสดงของเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา ประเภทการแสดงมีหลากหลาย ทั้งโปงลาง ดุริยางค์ ลูกทุ่ง โคฟเวอร์แดนซ์ ฯลฯ

“วันนี้ เป็นการประกวดโคฟเวอร์แดนซ์ของเด็กๆ มีเด็กเข้าร่วมกว่า 30 ทีม มีผู้เข้าชมเชียร์เป็นจำนวนมากกว่า 1,000 คน จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงออกและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นการส่งเสริม Soft Power ด้านการแสดง ด้านดนตรี สถานที่จัดคือ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี นครราชสีมา” นายไพบูลย์ กล่าว

เกี่ยวกับเราเปิดลานย่าโม ชูพลังเยาวชน Sounder Korat Music Fest 2024