เทศบาลโคราช สานสัมพันธ์เชิดชูเกียรติครู

วันที่ 16 ม.ค. 67 เวลา 10.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมงานสานสัมพันธ์เชิดชูเกียรติครู ประจำปี 2567 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างสายปฏิบัติการสอนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท วิริยะอุตสาหะ จนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานหรือองค์กรทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งยังสามารถเป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบอาชีพ ทางการศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บรูพาวิทยากร)
งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครราชสีมา :ภาพ/เรื่อง

เกี่ยวกับเราเทศบาลโคราช สานสัมพันธ์เชิดชูเกียรติครู