อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา ร่วมกับ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชมการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน “สำมนักขาก่อเหตุ อาเพศลงกา” ในวันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ผ่านการแสดงโขน นาฏศิลป์ชั้นสูง ที่จะถ่ายทอดเรื่องราว รามายณะหรือรามเกียรติ์ ซึ่งปรากฏภาพสลักบนทับหลังและหน้าบันหลายแห่งที่ปราสาทพิมาย เผยแพร่ความรู้ สร้างความรัก ความภาคภูมิใจในมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ จากคุณค่าสู่มูลค่า อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้กิจกรรม Thailand Winter Festival และโครงการท่องเที่ยวมิติใหม่ ชมปราสาทพิมาย..ยามค่ำคืน (Phimai Night : Light Up) ที่มีการขยายเวลาเปิดให้เข้าชมและเปิดไฟส่องสว่างโบราณสถานปราสาทพิมาย ทุกคืนวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. โดยกิจกรรมพิมายไนท์ไลท์อัพ จะมีไปจนถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗ นี้

อัตราค่าเข้าชม : (เป็นค่าเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตามปกติ) คือ ชาวไทย ท่านละ ๒๐.- บาท ชาวต่างชาติ ท่านละ ๑๐๐.- บาท สำหรับเด็กและผู้สูงอายุ เข้าชมฟรี

สอบถามเพิ่มเติม : สำนักงาน อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย โทร. ๐๔๔ ๔๗๑๕๖๘ (ในวันและเวลาราชการ)

เกี่ยวกับเราอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ร่วมกับ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชมการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์