“ที่สุดท้ายของชีวิตจะคนหรือสัตว์ก็หนีไม่พ้น”

เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ของสังคมในยุคปัจจุบัน
ที่หลายๆบ้านมีสัตว์เลี้ยง แต่นับวันยิ่งหาที่ฝังน้องๆ
เมื่อยามเค้าจากไปได้ยากเหลือเกิน….

วัดหนองปรู ทางเข้า มทส. ประตู1
มีบริการเตาเผาของสัตว์เลี้ยง และพระสงฆ์ทำพิธีให้
โดยมีค่าเผา 600 ค่าเจ้าหน้าที่ 300
และใส่ซองให้พระตามแต่สะดวก

เกี่ยวกับเราวัดหนองปรู บริการเตาเผาของสัตว์เลี้ยง พร้อมพิธี ราคาพิเศษ