วัดบูรพ์

ตั้งอยู่ ณ ถนนจอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองนครราชสีมา ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานนามว่า “พระพุทธปฏิมาบูรพาพิทักษ์” เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์  และยังมี “พระสัมพุทธเจดีย์ศรีบุรพสถิต” ซึ่งเป็นเจดีย์สีทองที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  อีกด้วย

ท่องเที่ยวโคราช อิ่มบุญ สุขใจวัดบูรพ์