วัดบึง Wat Bueng (Phra Aram Luang)

ตั้งอยู่ ณ ถนนจอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมือง

นครราชสีมา    ภายในพระอุโบสถมีหลวงพ่อโตอู่ทอง เป็นพระประธาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่มีลักษณะศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย  ส่วนพระพักตร์ค่อนข้างเหลี่ยมคล้ายศิลปะแบบอู่ทอง  ถือเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองอีกองค์หนึ่ง

ท่องเที่ยวโคราช อิ่มบุญ สุขใจวัดบึง