วัดอิสาน

ตั้งอยู่ ณ ถนนกุดั่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมือง

นครราชสีมา ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปประธานศิลปะสมัยเชียงแสน  นามว่า “พระศรีรัตนปราติการส”   หมายถึง  “พระแก้วมงคลผู้ให้ความปรารถนาสำเร็จยิ่งกว่าปรารถนา”   สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2222

ท่องเที่ยวโคราช อิ่มบุญ สุขใจวัดอิสาน