วัดสระแก้ว

ตั้งอยู่ ณ ถนนสรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมือง

นครราชสีมา  ซึ่งในครั้งนั้นสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงโปรดให้ตั้งหลักเมือง  และให้ขุดสระแก้วและสระขวัญ  ตามประเพณีการตั้งเมือง  รวมทั้งให้สร้างวัดสระแก้วขึ้น  พระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยปางมารวิชัย  และมีหลวงพ่อติกขวโรภิกขุ หรือพระติกข์ พระพุทธรูปเก่าแก่ปางถวายเนตรที่ได้อัญเชิญมาจากอยุธยา  น้ำในสระแก้วและสระขวัญ ถูกนำมาใช้ในพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาและพิธีมุรธาภิเษก   ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณอยู่ด้วย

ท่องเที่ยวโคราช อิ่มบุญ สุขใจวัดสระแก้ว