วัดพายัพ

          ตั้งอยู่ ณ ถนนชุมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

สร้างขึ้นในปี  พ.ศ. 2200 พร้อมกับการสร้างเมืองนครราชสีมา  พระอุโบสถหลังใหม่เป็นสถาปัตยกรรมประยุกต์ศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย   ประดับหินอ่อนและหินแกรนิตทั้งหลัง   พระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาประทับนั่งห้อยพระบาทแบบยุโรป  และภายในวัดมีพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในท่าประทับยืน ประดิษฐานอยู่ในศาลาทรงไทย

ท่องเที่ยวโคราช อิ่มบุญ สุขใจวัดพายัพ