วัดธรรมจักรเสมาราม 

ตั้งอยู่ ณ  บ้านคลองขวาง ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2295  อยู่ทางทิศใต้ของเมืองเสมาโบราณ ซึ่งห่างออกไปทางด้านทิศตะวันออกของเมืองเสมา  

มีโบราณสถานที่เป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ ได้แก่ ประสาทเมืองเก่า ประสาทเมืองแขก และประสาทโนนกู่  ซึ่งเมืองเสมาถือว่าเป็นเมืองนครราชสีมาเก่า ก่อนที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชจะย้ายมาตั้งเมืองนครราชสีมาใหม่ในปัจจุบัน

วัดแห่งนี้มีโบราณวัตถุที่สำคัญคือ พระพุทธรูปปางไสยยาสน์ หรือพระนอน ทำด้วยหินทรายที่มีความเก่าแก่และใหญ่ที่สุดของประเทศ สร้างขึ้นราว พ.ศ.1200 อายุกว่า 1,300 ปี

และพบธรรมจักรหินทราย ณ บริเวณเบื้องหน้าพระพักตร์ของพระนอน สันนิษฐานว่าคงจะสร้างขึ้นในเวลาเดียวกันกับพระนอนและเมืองเสมา

ท่องเที่ยวโคราช อิ่มบุญ สุขใจวัดธรรมจักรเสมาราม