วันที่ 6 สิงหาคม 2564
ศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ได้มอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ให้กับ ศูนย์ กศน.อำเภอจักราช จ.นครราชสีมา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม แอดไลน์ : @Konkorat /ศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน
โดยมีท่าน ผอ.กิ่งดาว นิตยไพบูลย์ ได้เห็นประกาศบนเพจกลุ่มข่าวคนโคราช ซึ่งทางเพจศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ได้ประชาสัมพันธ์การแจกต้นกล้าฟ้าทะลายโจร จึงมีความสนใจและได้แอดไลน์ เป็นเพื่อนกลุ่มไลน์ พร้อมทั้งได้ แจ้งชื่อ-นาสกุล เบอร์โทร. และที่อยู่ (คนโคราช) ก็สามารถได้รับต้นฟ้าทะลายโจร คนละหนึ่งต้น ซึ่งผอ.กิ่งดาว ได้รวบรวมเพื่อนๆ ครู และนักเรียน จำนวน 20 คน ส่งรายชื่อเพื่อนมาให้กับ ศูนย์คนโคราชรักจริง ก็สามารถตอบโจทย์ กิจกรรม ต้นไม้วันแม่ 12 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นการประชุมเรื่องกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ ได้คิดโครงการที่จะนำต้นฟ้าทะลายโจรไปต่อยอด แพร่พันธุ์ ให้กับกลุ่ม เพื่อนำไปใช้ สู้ภัยโควิด โดย มี นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ผอ.ศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน เป็นเกียรติมอบให้ กับทาง ผอ.กิ่งดาว ในฐานะเป็นเพื่อน คนแรกหลังจากทำการเปิดการมอบต้นฟ้าทะลายโจรให้กับคนโคราช ในวันนี้.

ผู้สนใจต้องการรับต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ฟรี
สามารถแอดไลน์ : @konkorat
พร้อมแจ้งชื่อ – นามสกุล / ที่อยู่ พร้อมเบอรโทรศํพท์
และแจ้งวันที่ต้องการเข้าไปรับที่ศูนย์ฯ เพียงแค่นี้ถ้าก็สามารถรับต้นกล้าไปปลูก เพื่อนำไปปลูกที่บ้านท่าน
อย่าช้า !! ต้นกล้าฟ้าทะลายโจรมีจำนวนจำกัด 12,000 ต้น

ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรไทย สู้ภัยโควิดผอ.กศน. อำเภอจักราช “กิ่งดาว นิตยไพบูลย์” รับฟ้าทะลายโจร “ศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน”