วันที่ 19 ส.ค.2564
ปั่นแจกต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันได้มอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ให้กับกลุ่ม “ปั่นปันบุญ นครโคราชทัวร์ริ่ง” นำโดย ปุญยธร เสนนอก ที่จะร่วมปั่นกับสมาชิก ไปมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจรให้กับชุมชนหรือ พี่น้องชาวโคราช ที่ต้องการนำฟ้าทะลายโจรไปขยายพันธุ์ เพื่อสู้โควิด โดยทีมปั่นแจกต้นกล้า จะนำต้นกล้าติดกระเป๋าบนรถจักรยาน ช่วยประชาสัมพันธ์ เรื่องราวของฟ้าทะลายโจร และการใช้ประโยชน์ รวมถึงการเพาะพันธุ์ เพื่อให้เกิดชุมชนสมุนไพรต่อไป

ซึ่งวันนี้ช่วงเช้า ทีมปั่นปันบุญ นครโคราชทัวร์ริ่ง ได้ออกแจกต้นกล้า ฟ้าทะลายโจร โครงการคนโคราชรักกันไม่ทิ้งกัน เขตชุมชนหัวทะเลหมู่ 1 จำนวน 150 ต้น

และช่วงเย็น ได้ปั่นไปแจกที่ ชุมชนหมู่บ้านรุ่งอรุณวิลล์ ต.หัวทะเล อ.เมือง จำนวนประมาณ 80 ต้น ให้พี่น้องชาวโคราช
ขอบคุณ ศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ที่มอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร เพื่อแจกพี่น้องประชาชนชาวโคราช ร่วมสู้โควิดไปด้วยกัน

ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรไทย สู้ภัยโควิด“ปั่นปันบุญ” แจกต้นฟ้าทะลายโจร” ศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ร่วมกับ ปั่นปันบุญ นครโคราชทัวร์ริ่ง ส่งต้นกล้า เขตชุมชนหัวทะเล