วันที่ 21 ส.ค.2564
ปั่นปันบุญ พลังจักรยานจิตอาสา โคราชทัวร์ริ่ง นำโดย ปุญยธร เสนนอก และเพื่อนๆ นำต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ในโครงการ ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรสู้ภัยโควิด ศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ออกแจกให้กับประชาชนคนโคราช

ได้นำไปขยายพันธุ์ปลูก เพื่อใช้สู้กับโควิด โดยเร่ิมจากหมู่บ้านรุ่งนภาวิลล่า หลังโลตัสหัวทะเลย และ บ้านหนองสองห้อง และตลาดเย็น ตลาด OM NIGHT โอเอ็มไนท์ โครงการฟ้าทะลายโจร สมุนไพร สู้ภัยโควิด ได้นำร่องในการสร้างคลังสมุนไพรให้กับชุมชน นำพืชสมุนไพร ที่มีสารยับยั้งการขยายตัวของโควิด อย่างได้ผลมากๆ จึง สร้างเครือข่ายร่วมกันเป็นเพื่อน กับศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ผ่าน การถ่ายภาพ QR CODE เพื่อ ส่งข้อมูล ข่าวสาร และความห่วงใย ต่างๆ เพื่อสู้กับโควิด ไปด้วยกัน มาเป็นเพื่อนกับเรา ศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน รับต้นฟ้าทะลายโจร ไว้ดูแลสุขภาพในบ้านคุณ

ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรไทย สู้ภัยโควิดปั่นปันบุญ พลังจักรยานจิตอาสา โคราชทัวร์ริ่ง ร่วมกับ ศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน แจกต้น “ฟ้าทะลายโจร สมุนไพร สู้ภัยโควิด” ออกแจกให้กับประชาชนชาวโคราช