วันที่ 23 สิงหาคม 2564
“ต้นกล้าฟ้าทะลายโจร” ศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน “กลุ่มปั่นปันบุญ โคราชทัวร์ริ่ง” ร่วมเป็นสะพานบุญ สร้างสมุนไพรในครัวเรือน
วันนี้เดินทางส่งมอบ พี่น้องคนโคราช อ.วังน้ำเขียว , อ.ปักธงชัย (บ้านไทยสามัคคี , วัดหนองนดเขียน , วัดห้วยแก้วสันติธรรม)

โครงการ ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรไทย สู้ภัยโควิด ได้นำร่องในการสร้างคลัง สมุนไพรให้กับชุมชน นำพืชสมุนไพร ที่มีสารยับยั้งการขยายตัวของโควิด อย่างได้ผลเป็นที่ยอมรับ จึงสร้างเครือข่ายร่วมกันเป็นเพื่อน กับศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน

ผ่าน QRCODE : @konkorat เพื่อส่งข้อมูล ข่าวสาร และความห่วงใยต่างๆ เพื่อสู้กับโควิด ไปด้วยกัน มาเป็นเพื่อนกับเรา ศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน รับต้นฟ้าทะลายโจร ไว้ดูแลสุขภาพในบ้านคุณ

ขอบคุณ@เพื่อนเรา : สายธาร จวดเด็กรามบอย

 

ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรไทย สู้ภัยโควิด“ต้นกล้าฟ้าทะลายโจร” ศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน “ ร่วมกับ กลุ่มปั่นปันบุญ โคราชทัวร์ริ่ง” ร่วมเป็นสะพานบุญ สร้างสมุนไพรในครัวเรือน เดินทางส่งมอบ พี่น้องคนโคราช อ.วังน้ำเขียว , อ.ปักธงชัย