“ต้นกล้าฟ้าทะลายโจร”ของศูนย์ตนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน เบ่งบานที่เวียงแก่น โดยมูลนิธิไทยพีบีเอส

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ทางมูลนิธิไทยพีบีเอส (TPBS) ได้นำต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ของศูนย์ตนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน จำนวน 1,000 ต้น มามอบให้กับโครงการกิจกรรมผ้าป่าสมุนไพรพี้นบ้าน สมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน ผักสวนครัวพื้นบ้าน ตำบลปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ภายใต้โครงการฮอมฮักข่วงผญ๋าดงหลวงเวียงแก่นสู่คนเวียงแก่นปลอดโรคปลอดภัย โดยมีเจ้าคณะอำเภอเวียงแก่น พระภิกษุ ปราชญ์ชาวบ้าน อสม. ผู้สูงอายุ ครู นักเรียน กลุ่มแม่บ้าน เข้าร่วมจำนวน 50 ท่าน

โดยมี พระครูสถิตศีลสุนทร
วัดปอกลาง เจ้าคณะอำเภอเวียงแก่นให้โอวาส และเป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้ จากการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ให้คติเตือนในการใช้ยาสมเหตุสมผลในชีวิตประจำวัน ไม่ใช้ยาพร่ำเพรือ หรือ หลงเชื่อคำโฆษณา

ด้านอาจารย์เอกราช ลือชา ปราชญ์ชาวบ้านได้ร่วมเป็นคณะทำงานโครงการให้ความรู้ ประสานงานเตรียมแปลงสมุนไพร อาหารปลอดภัย กินอาหารเป็นยา และการบริหารจัดการงบประมาณจาก กพย. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ และ มูลนิธิไทยพีบีเอส

ร่วมทั้งระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบตู้ยาในวัดและโรงเรียน โดย หมอศรีศักดิ์ วงศ์ชัยทะ คุณสายสมร เจ้าหน้าที่รพ.สตปอ ได้ร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมกันกำหนดกรอบรายการยาในตู้ยา คือ เน้นยา แก้ปวดลดไข้ ยานวด ยาหม่อง ยาทา ยาแก้แพ้ แก้คัน ยาแก้โรคกระเพาะอาหาร ยากลุ่มแก้ท้องเสีย และยาในโรงเรียน เน้นยากลุ่มแก้ปวดประจำเดือน และขอสนับสนุน ชุดทำแผลในโรงเรียน โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายพระ นักเรียน และคนในชุมชนที่มาวัด มาใช้ยาได้ ตลอดจนผู้ดูแลยาในวัด พระสงฆ์ ปู่จารย์จำรัส ดูแลร่วมกัน โดยคัดกรองยาในชุดสังฆทาน บันทึกการใช้ยาร่วมกัน และผู้ดูแลยาในโรงเรียน คือคุณครูอนามัย ดูแลร่วมกับนักเรียน ขอนักเรียนช่วยเน้นเช็คยาใกล้หมดอายุ และบันทึกการใช้ยาของนักเรียน

นอกจากนี้ ได้มีการระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำโครงการ พัฒนาชุมชน โรงเรียนผู้สูงอายุ และการสร้างอาชีพ และรายได้กับชุมชน และกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอให้มีการแปรรูปสมุนไพร เป็นอาหาร และยา โดยนำสมุนไพรที่ปลูกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป เช่น นำยาสมุนไพรทีแปรรูปแล้วไปไว้ในตู้ยาประจำวัด และโรงเรียน
ซึ่งชุมชนเสนอให้มีการสนับสนุนเครื่องมือแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องบรรจุแคปซูลฟ้าทะลายโจร หม้อต้มยา แคปซูลบรรจุยา เป็นต้น เพื่อนำมาใช้บริการชุมชน

หลังจากนั้น เจ้าคณะอำเภอเวียงแก่น นายอำเภอเวียงแก่น นักเรียน อสม. คณะครู ประชาชน กลุ่มแม่บ้าน ร่วมกันทำผ้าป่าสมุนไพร
และช่วยกันปลูกสมุนไพรพื้นบ้าน สาธารณสุขมูลฐาน ผักสวนครัวพื้นบ้าน เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว ขิง เป็นต้น

ทั้งนี้ ต้นกล้าฟ้าทะลายโจร จำนวน 1,000 ต้น นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาศูนย์ตนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ได้นำมามอบให้มูลนิธิไทยพีบีเอส จำนวน 3,000 ต้น เพื่อกระจายให้พี่น้องประชาชนทั่วไปประเทศ เพื่อณรงค์ให้ปลูกพืชสมุนไพรทางเลือกในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องคนไทยฝ่าวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน

ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรไทย สู้ภัยโควิด“ต้นกล้าฟ้าทะลายโจร”ของศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน เบ่งบานที่เวียงแก่น โดยมูลนิธิไทยพีบีเอส