วันที่  30 พ.ย. 2564 เวลา 8:00 น.
         นายกประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ #เทศบาลนครนครราชสีมา ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ ทำความสะอาดถนน ตัดหญ้า และเก็บกวาดขยะ บริเวณ ถ.เรียบนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา       
        ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย #โคราชเมืองสะอาด ของ #นายกฯประเสริฐ เพื่อช่วยให้ทัศนียภาพ ความสะอาด ความสวยงาม ที่ดีของโคราชบ้านเราเพื่อให้บ้านเราสะอาด ปลอดภัย ทั้งนี้ขอความร่วมมือ พี่น้องประชาชน ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ 
ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนโคราชเมืองสะอาด นโยบาย “นายกประเสริฐ”