“ส.อบจ.โคราช”ร่วมกับ”ป่าไม้”
“ปลูกรั้วไผ่หนามป้องกันสัตว์ป่า” วังน้ำเขียว

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30 น.
นายสุพจน์ แสงมี นายอำเภอวังน้ำเขียว สจ.ชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล สจ.ก้องเกียรติ วงศ์นิยม สจ.สรรขัย กาญจนวัฒนา พร้อมคณะส.อบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมปลูกต้นไผ่ในโครงการ”ปลูกรั้วไผ่หนามป้องกันสัตว์ป่า ” ณ สำนักปฏิบัติธรรมเขาหุบกระทิง บ้านเขาแผงม้า หมู่ที่ 4 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชน“ส.อบจ.โคราช”ร่วมกับ”ป่าไม้” “ปลูกรั้วไผ่หนามป้องกันสัตว์ป่า” วังน้ำเขียว