เทศบาลโคราช สนับสนุนของวันเด็กแห่งชาติ 11 หน่วยงาน

วันที่ 11 ม.ค. 67 เวลา 14.30 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบของสนับสนุนแจกวันเด็กแห่งชาติ 2567 ให้กับ 11 หน่วยงาน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์, มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี, กองพันทหารม้าที่ 8 กองพลทหารม้า, กรมทหารราบที่ 23 ค่ายสุรธรรมฯ, โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง, มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, โรงพยาบาลค่ายสุรนารี, กรมทหารช่างที่ 2, กองพันทหารสารวัตรที่ 21, กองทัพภาคที่ 2, ผู้ใหญ่บ้าน หนองบัวศาลา จำนวนทั้งหมด 2,880 ชิ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครราชสีมา : ภาพ/เรื่อง

ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนเทศบาลโคราช สนับสนุนของวันเด็กแห่งชาติ 11 หน่วยงาน