เทศบาลฯ โคราช !!! ติวเข้ม อสม.-ผู้นำชุมชน – กลุ่มสตรี สู้โควิด-19

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมคณะผู้บริหาร ส.ท.ร่วมกับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครราชสีมา ลงพื้นที่พบปะประธานและคณะ อสม. เขตเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ด้วยความห่วงใยจาก เทศบาลนครนคราชสีมา

ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนเทศบาลฯ โคราช !!! ติวเข้ม อสม.-ผู้นำชุมชน – กลุ่มสตรี สู้โควิด-19