เตรียมลุยปรับปรุงคลองหน้าเซ็นทรัลฯ

วันที่ 29 พ.ย. 2564 เวลา 10:00 น.  นายกฯประเสริฐได้มอบหมายให้ ที่ปรึกษาฯไพบูลย์ พฤกษพนาเวศ และ สท.กิตติบดี ปราบภัย และ ผอ. , หัวหน้าส่วน #เทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม #กิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงคลองระบายน้ำหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา ร่วมกับ ภาคส่วนราชการ สำนักสิ่งแวดล้อมภาค 11 , องการบริหารส่วนจังหวัด , กองทัพภาคที่ ๒ , ตำรวจภูธร ภาค ๓ , กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , กรมชลประทาน , โยธาธิการจังหวัด และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า บูรณาการร่วมกันเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด ปรับปรุง ภูมิทัศน์ บริเวณคลองระบายน้ำหน้าเซ็นทรัล ซึ่งถูกวัชพืช ต้นไม้ต่างๆขึ้นปกคลุม ทำให้เกิดความไม่สะอาด อาจก่อให้เกิดอันตราย และไม่สวยงาม
ท่านนายกฯประเสริฐ จึงมีแนวคิดปรับปรุงบริเวณดังกล่าวให้มีความสวยงาม สะอาด สามารถใช้พักผ่อน หย่อนใจ ออกกำลังกาย ทำกิจกรรมได้ โดยกำหนดในวันที่ 5 ธค. 64 วันพ่อแห่งชาติ เป็นการเริ่มต้นโครงการดีๆเพื่อประชาชนต่อไป
ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมา เตรียมลุยปรับปรุง คลองหน้าเซ็นทรัลฯ