วันที่ 24 ส.ค.64 เวลา 14.00 น.
ท่านรองนัฏฐชัยย์ ธนกนกนนทณ์ พร้อม สท.เขต 3 พรรคชาติพัฒนา ลงพื้นที่ชุมชนบ้านพักรถไฟ เข้าเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้กับผู้เสี่ยงสูงสัมผัสผู้ป่วยกักตัว 14 วันจำนวน 3 รายและผู้ป่วยติดเตียง 1 รายเป็นที่เรียบร้อย

ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมา ลงพื้นที่ ชุมชนบ้านพักรถไฟ เข้าเยี่ยมและมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้เสี่ยงสูงสัมผัสผู้ป่วยกักตัว