ปรับภูมิทัศน์ บริเวณถนนสืบศริ,ทางเลียบทางรถไฟ ช่องทางจักรยาน เพื่อให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม

วันที่ 19 มิ.ย. 64 เวลา 9:00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , สำนักการช่าง บูรณาการทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ บริเวณถนนสืบศริ และ ทางเลียบทางรถไฟ และ ช่องทางจักรยาน เพื่อให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม ประชาชนสามารถใช้งานสัญจร เส้นทางดังกล่าว และออกกำลังกาย ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ ปรับภูมิทัศน์ บริเวณถนนสืบศริ,ทางเลียบทางรถไฟ ช่องทางจักรยาน เพื่อให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม