วันที่ 24 ต.ค.2564 อนุโมทนาบุญกฐิน ในเทศกาลออกพรรษา สจ.รัชฎา ใจกล้า (นก) เขต 5  ร่วมบุญกฐินสามัคคี กับชาวบ้าน วัดที่ 1 ประจำปี 2564  วัดหนองม่วง ต.หนองระเวียง อ.เมือง

ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนอนุโมทนาบุญกฐิน กฐินวัดหนองม่วง ประจำปี 2564 สจ.รัชฎา ใจกล้า เขต 5 ต.หนองระเวียง อ.เมือง