ส.ส.วัชรพล โตมรศักดิ์”ลุยลงพื้นที่แจกแอลกอฮอล์เจลและปฏิทินปีใหม่ เป็นขวัญกำลังใจให้พี่น้องชาวโคราชสู้โควิด

วันที่ 13 มกราคม 2565 นายวัชรพล โตมรศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดนครราชสีมา พรรคชาติพัฒนา และเลขาธิการพรรคชาติพัฒนา ได้นำแอลกอฮอล์เจล จากบริษัท ซิกเนเจอร์ โกลบอล ไลท์ โดยนายซินเจียง เชียง นายพุทธิพงษ์ ธีรธรรมรัตน์ นายเฉิน ซิฟาน ร่วมบริจาคมูลค่าหนึ่งแสนบาท ในการนำแอลกอฮอล์เจลไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกระโดน ตำบลสีมุม อำเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา และพื้นที่ในเขต 2 ทั้งหมด รวมทั้งแจกถุงยังชีพและปฏิทินปีใหม่ของพรรคชาติพัฒนา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้พี่น้องประชาชนชาวโคราชสู้กับโควิด ต่อไป

ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชน“ส.ส.วัชรพล โตมรศักดิ์” ลุยลงพื้นที่แจกแอลกอฮอล์เจล และปฏิทินปีใหม่ เป็นขวัญกำลังใจให้พี่น้องชาวโคราช สู้โควิด