ส.ส.วัชรพล โตมรศักดิ์ ร่วมบุญ ผ้าป่าเพื่อการศึกษา รร.บ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) 
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2565
ผ้าป่าสามัคคี ร.ร.บ้านบุประชารัฐพัฒนา เพื่อสร้างห้องน้ำเพิ่ม ปรับปรุงหอประชุม และสร้างรั้วโรงเรียน ได้ทำบุญร่วมกันเปรียบเสมือนเป็นรั้วแก้วป้องกันโรคภัยอันตรายให้อยู่เย็นเป็นสุขทุกๆครอบครัว

ส.ส.วัชรพล โตมรศักดิ์  ร่วมกับคณะข้าราชการครูบำนาญ  ขอร่วมเป็นสะพานบุญ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) มอบเงิน จำนวนเงิน 13,400 บาท เพื่อร่วมบุญในครั้งนี้

ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สร้างรั้วกำแพงโรงเรียน 

💰สามารถร่วมทำบุญผ้าป่าออนไลน์โดยโอนเงินผ่าน
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 341-0-85612-9
ชื่อบัญชี “กองทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)”

 

ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนส.ส.วัชรพล โตมรศักดิ์ ร่วมบุญ ผ้าป่าเพื่อการศึกษา รร.บ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)