โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง สำนักงานชลประทานที่ 8 ลงพื้นที่ร่วมประชุมชลประทานสัญจรกับกลุ่มสหกรณ์ผู้ใช้น้ำโพธิ์เตี้ยและสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ

เมื่อวันศุกร์ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายชยุธพงศ์ อำรุงสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง สำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ นิ่มเจริญนิยม หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ลงพื้นที่ร่วมประชุมชลประทานสัญจรกับกลุ่มสหกรณ์ผู้ใช้น้ำโพธิ์เตี้ย
โดยมี นายวัชรพล โตมรศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำสหกรณ์โพธิ์เตี้ย และสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อรับฟังแนวทางการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำลำตะคอง ณ ที่ทำการกำนันหมื่นไวย ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ผม ส.ส.#วัชรพลโตมรศักดิ์ #โคราชชาติพัฒนา ในฐานะประธานที่ปรึกษากลุ่มผู้ใช้น้ำสหกรณ์โพธิ์เตี้ย ร่วมด้วยสจ.ประพจน์ ธรรมประทีป /สจ.ธีรวีย์ มิตรสูงเนิน/ ได้ร่วมประชุมชลประทานสัญจร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง สำนักงานชลประทานที่8 เพื่อรับฟังความคิดเห็นแนวทางการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำลำตะคอง ณ ที่ทำการกำนันตำบลหมื่นไวย อ.เมืองจ.นครราชสีมา โดยท่าน #กำนันโชคภู่ถนนนอก กำนันตำบลหมื่นไวย เป็นเจ้าภาพสถานที่และอาหารในการประชุม ทั้งยังให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ครับ
..ในการนี้มีท่านชยุธพงศ์ อำรุงสุข ผู้อำนวยการโครงการฯ /ท่านพิพัฒน์ นิ่มเจริญนิยม หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม/ผู้นำท้องถิ่นท้องที่/และสมาชิกพี่น้องประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง
ร่วมกันระดมความคิดในการพัฒนาท้องที่อย่างยั่งยืน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
…เพราะพี่น้องประชาชนเปรียบเสมือนคนในครอบครัว…

#วัชรพลโตมรศักดิ์
#โคราชชาติพัฒนา
#ศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน
ขอบคุณข้อมูล : ประชาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 8

 

ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนส.ส.วัชรพลโตมรศักดิ์ ร่วมประชุม “ชลประทานสัญจร” โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง สำนักงานชลประทานที่ 8″