วันที่ 19 ตุ.ค.2564 ทีมสท.เขต 2 โคราชชาติพัฒนา ได้ลงพื้นที่ ตรวจสอบปัญหาน้ำประปาไม่ไหล
พี่น้องประชาชนที่อยู่ ถนน พายัพทิศ 9/15 ชุมชน ทุ่งสว่าง-ศาลาลอย ซึ่งทางเทศบาลนครนครราชสีมา ได้ดำเนินการลงแก้ไขทันที ซึ่งขณะนี้น้ำประปาไหลปกติ

ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนสท.เขต 2 โคราชชาติพัฒนา ลงตรวจสอบปัญหาน้ำประปา