วันที่ 1 ตุลาคม 2564
เทศบาลนครนครราชสีมา นำโดยคณะสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 , พร้อมด้วย กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ มอบข้าวกล่องผู้ประสบ อุทกภัยน้ำท่วม ซอยโรงเจ ชุมชนหลังวัดสามัคคี เพื่อเป็นกำลังใจอีกทางจากท่าน นายกประเสริฐ บุญชัยสุข

 

ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนสท. เขต 2 พร้อมด้วยกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบข้าวกล่อง ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ซอยโรงเจ ชุมชนหลังวัดสามัคคี เพื่อเป็นกำลังใจ จากใจ…นายกประเสริฐ บุญชัยสุข