วันที่ 29 กันยายน 2564 สท.ทีมโคราชชาติพัฒนา ในนาม ศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ร่วมกับ พรรคชาติพัฒนา นำข้าวกล่องมอบให้ประชาชน ในชุมชนบ้านพักรถไฟและข้างเคียง เพื่อแบ่งเบาช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในปัจจุบัน

ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนสท.ทีมโคราชชาติพัฒนา และศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน มอบข้าวกล่องให้ประชาชน ในชุมชนบ้านพักรถไฟ และข้างเคียง บรรเทาทุกข์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19