วันที่ 6 ตุลาคม 2564
นายไพบูลย์ พฤษพนาเวศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ สท.ทีมโคราชชาติพัฒนา ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ #เทศบาลนครนครราชสีมา ลงพื้นที่นำอาหารปรุงสำเร็จ และนำอาหารแห้งและน้ำดื่ม มอบให้ประชาชน และผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้กักตัวโควิด-19 ในชุมชนหลังวัดสามัคคี เพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชน ให้ผ่านวิกฤติโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน

ขอบพระคุณทุกการสนับสนุนจาก คุณนฤมล และ คุณใหม่ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่เทศกิจ และพี่น้องประชาชนทุกท่าน

ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนสท.ทีมโคราชชาติพัฒนา เทศบาลนครนครราชสีมา ลงพื้นที่ให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของยังชีพ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และ ผู้กักตัวจาก โควิด-19 ในชุมชนหลังวัดสามัคคี