วันที่ 1 ธ.ค. 2564 เวลา 10:00 น. นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม #เทศบาลนครนครราชสีมา ลงพื้นที่ให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ที่อยู่ในระหว่างการกักตัวจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในชุมชนราชนิกุล 3 และชุมชนมหาชัย-อุดมพร
       เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเพื่อเป็นการเยียวยาบรรเทาทุกข์ของพี่น้องประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในครั้งนี้ และขอให้พวกเราชาวโคราชช่วยกันป้องกันอย่างเต็มที่ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก แล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน
#ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน
ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนสท.ทีมโคราชชาติพัฒนา ลงพื้นที่ให้กำลังใจ ผู้กักตัว โควิด 19