เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2565 

        สจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา และ ทีมงาน ได้ออกปฏิบัติภาระกิจดังนี้
นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ประสบวาตภัย บ้านส้มกบงาม ตำบลเสมา จำนวน 13 ครอบครัว โดยมีกำนันตำบลเสมา, คณะรองนายก อบต.เสมา, ผู้ใหญ่บ้าน, อสม ให้การต้อนรับ และร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยดังกล่าว ณ ศาลาการเปรียณวัดบ้านส้มกบงาม ซึ่งในช่วงเวลาทำการมอบถุงยังชีพ ฝนก็กำลังตกอยู่ด้วย

        และได้เดินทางไปมอบชุดตรวจ ATK จำนวน 50 ชุด ให้กับ อบต.โค้งยาง, คณะกรรมการตำบลโค้งยาง, รพ.สต.โค้งยาง โดยได้มอบผ่านท่านกำนันสมศักดิ์ เตี้ยงสูงเนิน กำนันตำบลโค้งยาง ในฐานะผู้แทนทั้ง 3 องค์กรในพื้นที่ดังกล่าว

ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนสจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา และทีมงาน ได้ออกปฎิบัติภาระกิจเพื่อประชาชน มอบชุดตรวจ ATK / นำถุงยังชีพไปมอบ ให้กับผู้ประสบวาตภัย บ้านส้มกบงาม ตำบลเสมา