วันที่ 19 พ.ย.2564 สจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดที่อยู่ในเขตอำเภอสูงเนิน จ.นครราชสีมา

ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนสจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดในเขตอำเภอสูงเนิน จ.นครราชสีมา