เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2565
                สจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา ร่วมกับนายกมงคล บัติสูงเนิน, กำนันสุรัตน์ สังข์วิไล, หน่วยจิตอาสาตำบลบุ่งขี้เหล็ก ร่วมกิจกรรมปรับปรุงถนนที่เป็นหลุมเป็นแอ่ง ถนนสายบ้านใหญ่กกลาน – วัดกุดเวียน ซึ่งเป็นถนนสายหลักของตำบล โดย สจ.สมบัติ ได้อนุเคราะห์แอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน 10 ตัน พร้อมรถบดล้อเหล็กขนาดน้ำหนัก 2 ตัน ร่วมดำเนินการ

ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนสจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา ร่วมกับ หน่วยจิตอาสาตำบลบุ่งขี้เหล็ก ร่วมกิจกรรมปรับปรุงถนนที่เป็นหลุมเป็นแอ่ง ถนนสายบ้านใหญ่กกลาน – วัดกุดเวียน