“สจ.รัชฎา ใจกล้า”ลงพื้นที่ตรวจรับโครงการถนนเส้นบ้านพะเนา-บ้านโตนด

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ส.จ.รัชฎา ใจกล้า อำเภอเมืองเขต 5 จังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจรับงานกับเจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.โดยมี นายกวิษณุ ดีนวลพะเนา นายก อบต.หนองระเวียง กำนันอังกูล ศิริโภคานนท์ นายกพัฒน์นรี กุลรัตนาพันธุ์ นายก อบต.พะเนา นายสมาน ศรีชุ่ม กำนัน ต.พะเนา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นบ้านพะเนา-บ้านโตนด งบประมาณ 3,900,000 บาท เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน

ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชน“สจ.รัชฎา ใจกล้า”ลงพื้นที่ตรวจรับโครงการถนนเส้นบ้านพะเนา-บ้านโตนด