วันที่ 20 สิงหาคม 2564
ศูนย์ ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน มอบหน้ากากอนามัย โดย ท่านสุวัจน์ ลิปตพัลลภ มอบให้ สท.เขต2 ส่งต่อมอบให้ ประธาน อสม. ชุมชนราชนิกูล 3 ดำเนินการให้คนในชุมชน และส่งมอบให้กับพี่น้องชาวโคราช ในพื้นที่ และในวันเดียวกัน ทาง สท.เขต 2 ได้ ลงพื้นที่ ดูแลความเรียบร้อยชุมชน ศาลเจ้าพ่อเสือ พร้อมทั้งมอบข้าวกล่อง พร้อมน้ำดื่ม ให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากวิกฤตโควิด

ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน มอบหน้ากากอนามัย และข้าวกล่อง น้ำดื่ม ให้พี่น้องชาวโคราช