วันที่ 30 ก.ค.2564
โครงการพระราชดำริ โครงการจิตอาสา พัฒนาชุมชน เขต3 ชุมชนรุ่งเรืองบุญเรือง
สจ.องอาจ พฤกษ์พนาเวศ เขต 3 ได้ลงพื้นที่ดูความเรียบร้อย ทำความสะอาดให้กำลังใจ ชาวบ้านจิตอาสา และประธานชุมชน และ ประธาน อสม.
ลงพื้นที่ดูความเรียบร้อย ทำความสะอาดให้กำลังใจ ชาวบ้านจิตอาสา และประธานชุมชน และ ประธาน อสม. ตามโครงการพระราชดำริ
โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน เขต3 ชุมชนรุ่งเรืองบุญเรือง
พร้อมทั้งนี้ได้เป็นตัวแทน มอบหน้ากากอนามัย จากศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ให้กับทีมจิตอาสา อสม. และทีมงานชุมชนรุ่งเรืองบุญเรือง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ พี่น้องจิตอาสา ได้ร่วมสู้วิกฤตครั้งนี้ แล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน.
ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนสจ.องอาจ พฤกษ์พนาเวศ เขต 3 ได้ลงพื้นที่ดูความเรียบร้อย ทำความสะอาดและให้กำลังใจ ชาวบ้านจิตอาสา พร้อมทั้งเป็นตัวแทน ศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน มอบหน้ากาก ให้กับชุมชนรุ่งเรืองบุญเรือง