ศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน มอบน้ำใจ ตู้เย็น พัดลม หม้อหุงข้าว พร้อมพา ผู้ป่วยกลุ่มแรกเข้า รพ.สนาม 3 อ.เมือง รองรับผู้ป่วยโควิด 200 คน

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
ศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน โดย นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษา ศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ได้มอบหมายคณะทำงานศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ให้ดำเนินการสนับสนุน รพ.สนามแห่งที่ 3 โดยมี นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วย ส.ส.วัชรพล โตมรศักดิ์ เป็นตัวแทน ส่งมอบตู้เย็น จำนวน 5 ตู้ พัดลม 80 เครื่อง เพื่อใช้ในอาคาร รพ.สนาม และช่วยจัดเตรียมความพร้อมทุกอย่างให้พี่น้องคนไข้ ที่เข้ามาพัก และกลุ่มรอการกลับบ้าน

ต่อมาเมื่อ เวลา 14.00 น. นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัด , นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการ รพ.มหาราช ,
นพ.เจษฎ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ ผู้ช่วยผอ.โรงพยาบาลมหาราชสีมา , นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา และหน่วยงานทุกภาคส่วน รอต้อนรับผู้ป่วยอย่างอบอุ่น และเตรียมส่งทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัย ซึ่งวันนี้ได้มีการรับผู้ป่วยเข้าพัก จำนวน 120 คน

ทั้งนี้ รพ.สนาม แห่งที่ 3 เป็นหอพัก 88 ของโรงพยาบาลมหาราช ที่ตั้งอยู่ตำบลหมื่นไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จยังไม่ได้เปิดใช้งาน ปรับมาเป็นโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 3 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะสามารถรองรับผู้ป่วยโควิดได้จำนวน 200 คน

ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ส่งมอบ มอบตู้เย็น พัดลม หม้อหุงข้าว พร้อมพา ผู้ป่วยกลุ่มแรก 120 คนเข้า รพ.สนาม 3 อ.เมือง เปิดให้บริการแล้วช่วยคนโคราชสู้โควิด