วันที่ 26 กันยายน 2564 ร่วมไว้อาลัย คุณพ่อ วิวัฒน์ หวังประสพกลาง หรือ ผู้ใหญ่งวง โดยท่านนายก ประเสริฐ บุญชัยสุข ได้รับเกียรติ เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ และ รองนายกฯ นัฎฐชัยฐ์ ธนกนกนนทณ์ ที่ปรึกษานายกฯ คณะสมาชิกสภาเทศบาลเขต2 ร่วมทอดผ้าบังสุกุล
ซึ่งเป็นความเสียใจอย่างยิ่ง กับการจากไปของผู้หลักผู้ใหญ่ ในชุมชนเก่าแก่ไป ซึ่งคุณพ่อวิวัฒน์ หวังประสพกลาง เป็นผู้ที่มีหัวใจเข้มแข็ง มีหัวใจอาสา มีหัวใจทำเพื่อส่วนรวม เป็นคนที่เสียสละเพื่อให้ ชุมชนของโคราชแข็งแรงมาจนถึงปัจจุบัน ทำงานมาต้องแต่โคราชยังไม่ขึ้นเป็นเทศบาลนคร
#พรรคชาติพัฒนา #ทีมโคราชชาติพัฒนา
ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนร่วมไว้อาลัย คุณพ่อวิวัฒน์ หวังประสพกลาง “ผู้ใหญ่งวง”