รองนายกฯ ไกรสีห์” สวัสดีปีใหม่เครือข่ายสาธารณสุข โคราช

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.
นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสุขภาพ หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์บริการสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มงานฟื้นฟูผู้สูงอายุหัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สวัสดีปีใหม่ 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยปฐมภูมิ สถานีกาชาดที่ 4, ศูนย์แพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,ศูนย์แพทย์หัวทะเลและโรงพยาบาลค่ายสุรนารี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานบริการด้านสาธารณสุขที่ให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชน“รองนายกฯ ไกรสีห์” เทศบาลนครนครราชสีมา สวัสดีปีใหม่เครือข่ายสาธารณสุข