“รองนายกฯ ไกรสีห์” ตรวจคัดกรองตลาดประตูผี เตรียมเปิดเมืองโคราช รับ Covid Free Setting

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น.นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง(เทศกิจ) ชมรมเทคนิคการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วย Antigen Test Kil (ATK) เพื่อการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 และเตรียมพร้อมเปิดเมืองโคราชตามมาตรการ Covid Free Setting ณ ตลาดเทศบาล 5 จ.นครราชสีมา

ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชน“รองนายกฯ ไกรสีห์” ตรวจคัดกรองตลาดประตูผี เตรียมเปิดเมืองโคราช รับ Covid Free Setting