วันที่ 20 ส.ค.64 เวลา 09.30 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จากเหตอัคคีภัยชุมชนบ้านหนองโสน เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.64 บ้านเลขที่ 259/1-7 ถนนไชยณรงค์ จำนวน 5 ราย ณ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

#งานประชาสัมพันธ์

ขอบคุณข้อมูล : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครราชสีมา

ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จากเหตอัคคีภัยชุมชนบ้านหนองโสน เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.64