วันที่ 30 กันยายน 2564
สท.ทีมโคราชชาติพัฒนา ในนามศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน พรรคชาติพัฒนา ลงพื้นที่ มอบอาหารและน้ำดื่ม จากโรงทานพระราชทานของสมเด็จพระสังฆราชฯ แก่ประชาชน ในชุมชนท้าวสุระ ซอย 3 เพื่อบรรเทาทุกข์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนมอบอาหารและน้ำดื่ม โรงทานพระราชทาน ของสมเด็จพระสังฆราชฯ แก่ประชาชนในชุมชนท้าวสุระ ซอย 3 เพื่อบรรเทาทุกข์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19