วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น
นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่า ฯ จ. นครราชสีมา ร่วมกับ นายกเทศมนตรี ประเสริฐ บุญชัยสุข และรองนายกชาตรี วงษ์วิบูลสิน และ ผอ.ปภ หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาล เทศบาลนครนครราชสีมา วางแผนระบายน้ำหน้าตลาดเซฟวัน โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ช่วยการเร่งระบายน้ำให้เร็วขึ้นท่ีจุดรับน้ำสามแยกปัก ลงสู่ลำตะคองโดยเร็ว น่าจะบรรเทาผู้เดือดร้อนจากการสัญจรบริเวณดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
ข่าวสารกิจกรรมคนของประชาชนผู้ว่าฯโคราช พร้อมนายกเล็ก วางแผนระบายน้ำหน้าตลาดเซฟวัน